Participació del COPIB en la reunió de l’Àrea de Noves Tecnologies

Publicat el 6 de Octubre de 2017

El passat 7 de juliol de 2017 va tenir lloc a la Facultat de Psicologia de la Universitat d'Oviedo una reunió de l'Àrea de noves tecnologies aplicades a la Psicologia amb l'assistència de representants de tots els Col·legis de Psicologia de les diferents Comunitats Autònomes.

La reunió, a la qual hi va assistir el vocal Joan Antoni Sancho en representació del COPIB, va ser presidida pel degà del Col·legi de Melilla, Rodolfo Ramos, amb el suport, com a coordinadora, de la degana del Col·legi d'Aragó, Lucía Tomás. Després de justificar el motiu pel qual des del 2013 no havia estat convocada aquesta àrea, es comentà la necessitat de fer un Pla estratègic del COP amb una concreció d'objectius, temporització, dotació, etc.

Per altra banda, per obtenir un mapa de la situació i realitat de cada Col·legi, s'acordà realitzar un qüestionari en què cada col·legi indiqui sobre la gestió, ús, necessitats, etcètera, relacionades amb les noves tecnologies. A partir de la recollida d'aquesta informació, analitzant la situació, s'establirà un debat per fer una priorització de tasques per la posterior concreció d'objectius.

De la reunió, va sorgir com a proposta que aquesta primera actuació hauria d'estar enllestida abans de final d'any.