Participació col·legial en el Pla de Formació anual 2012 del COPIB

Publicat el 5 de Octubre de 2011

PARTICIPACIÓ COL·LEGIAL EN EL PLA DE  FORMACIÓ ANUAL 2012

DEL COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE LES ILLES BALEARS

 

Benvolguts/des col·legiats/des:

El Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB) en la seva aposta per millorar la qualitat de l'oferta formativa i elaborar un PLA DE FORMACIÓ ANUAL previst per a l'any 2012, va elaborar un qüestionari de necessitats formatives que es va enviar a tots/totes els col·legiats/des i la finalitat del qual era sondejar aquelles àrees de coneixement més demandades i que poguessin ser útils per desenvolupar i/o ampliar la capacitació professional en els nostres àmbits de treball.

Des de la Junta del COPIB, volem que aquest PLA DE FORMACIÓ ANUAL s'elabori amb la participació de tots vosaltres perquè sigui el més plural possible, i per això s’ha establert un termini fins al dia 20 d'octubre perquè ens faceu arribar propostes d'activitats formatives que vulgueu impartir com a docents.

Aquestes propostes hauran d'ajustar-se al formulari del qual us posam l’enllaç hauran d'emplenar-se obligatòriament tots els camps per a la seva posterior valoració en Junta de Govern que establirà si és viable la seva posada en marxa.

FORMULARI DEL PLA DE FORMACIÓ ANUAL DEL COPIB 2012

Tot esperant que aquesta iniciativa redundi positivament en la formació contínua dels/de les col·legiats/des, rebeu una cordial salutació,

Javier Torres Ailhaud,

degà del COPIB