Obertura del termini per a la sol·licitud del Certificat d'Acreditació EFPA/COP

Publicat el 9 de Desembre de 2011

En relació amb el Certificat d'Acreditació EFPA/COP “Certificat EuroPsy Especialista en Psicoteràpia” (anteriorment denominat “Certificat d'Acreditació de Psicòlegs Especialistes en Psicoteràpia”), vos comunicam que el Consell General de COPS ha reobert el termini per a la presentació de sol·licituds al llarg del 2012.

A partir d'aquest moment, serà possible presentar sol·licituds per al Certificat EuroPsy Especialista en Psicoteràpia per la via d'expert normalitzada o de formació. Volem indicar que les sol·licituds que es presentin, tant per una via com per l'altra, podran optar al mateix temps al Certificat Europeu en Psicologia (EuroPsy), en l'àmbit de clínica, emplenant la sol·licitud que també està disponible en el web del Consell General de COPS.

En relació amb la taxa i conforme va acordar la Junta de Govern del Consell General de COPS, actuant en Comissió Permanent, en la seva reunió de 22 d'octubre de 2011, aquesta queda fixada per al Certificat EuroPsy Especialista en Psicoteràpia en 150 € (cent cinquanta euros).