Nova Guia Online de Recursos Psicològics del COPIB

Publicat el 3 de Novembre de 2011

Després de les cinc edicions anteriors de la Guia de Recursos Psicològics editada en paper pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB), volem presentar la nova GUIA ONLINE DE RECURSOS PSICOLÒGICS DEL COPIB (http://www.copib.es) que permetrà, a partir d'ara, una actualització permanent de totes les dades dels/de les col·legiats/des. El disseny d'aquesta nova guia online ha vengut precedit d'un ardu treball informàtic d'actualització de la base de dades de tots/totes els/les col·legiats/des que ha permès que aquesta guia sigui, ara com ara, el major i millor instrument que s'edita a Balears, sobre l'oferta dels serveis psicològics dirigits als/les professionals de la psicologia i a la ciutadania.

Per tant, aquesta GUIA ONLINE DE RECURSOS PSICOLÒGICS DEL COPIB sorgeix amb el propòsit de fer més comprensible i accessible la recerca d'un/una professional de la psicologia. A més, pretén donar respostes a les demandes que es fan al COPIB, no solament procedent de la ciutadania -que registra un augment gradual any rere any-, sinó també per part de serveis públics i privats.

L'optimització de la GUIA ONLINE DE RECURSOS PSICOLÒGICS DEL COPIB dependrà de la participació, implicació i col·laboració activa de tots/totes els/les professionals que estiguem exercint. Només nosaltres serem els/les que aconseguirem que la GUIA ONLINE DE RECURSOS PSICOLÒGICS DEL COPIB estigui permanentment actualitzada. I aquest és l'objectiu que pretén el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears.

Tenim davant nostre un nou repte: un recurs implantant pel COPIB i a la disposició de totes les persones.

Entenem que l'aparició de la nova GUIA ONLINE DE RECURSOS PSICOLÒGICS DEL COPIB suposa un avanç molt important en la difusió de la nostra activitat i això ha estat possible gràcies al notable esforç realitzat per els/les membres de la Junta del COPIB per a oferir un nou recurs.

Per actualitzar la GUIA ONLINE DE RECURSOS PSICOLÒGICS DEL COPIB cal entrar al web del COPIB i “punxar” en la icona “BUSQUEDA DE PSICÒLEG/LOGA” i seguir les instruccions emplenant tots els camps que se sol·liciten.

En espera que aquesta nova iniciativa empresa pel COPIB sigui del vostre interès, rebeu una cordial salutació,

Javier Torres Ailhaud

Degà del COPIB