Nou protocol per a la prevenció de la violència de gènere i atenció a les víctimes d’Aragó

Publicat el 7 de Setembre de 2018

El govern d’Aragó ha publicat un protocol per a la prevenció de la violència de gènere i atenció a les víctimes que té en compte la inclusió de les necessitats de les dones i nines amb discapacitat atenent les seves diferents realitats, especificats i particularitats tant en l’àmbit sanitari, social i/o judicial.

El document visibilitza per primera vegada a les dones amb discapacitat víctimes de violència de gènere, reconeixent d’aquesta manera les desigualtats d’aquest col·lectiu i incorpora mesures destinades a totes elles donada la seva situació d’especial vulnerabilitat a la violència d’aquest col·lectiu.

Podeu consultar la guia completa al següent enllaç: http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/Documentos/Doc/protocolo_v5_new_1agosto.pdf