Manifest de les professions sanitàries amb motiu del Dia Mundial de la Salut

Publicat el 7 de Abril de 2021

En el Dia Mundial de la Salut, que se celebra el 7 d'abril, els 858.468 professionals sanitaris del nostre país, representats pels seus Consells Generals de Dentistes, Infermeria, Farmàcia, Fisioteràpia, Logopèdia, Medicina, Òptics-Optometristes, Podologia, Psicologia i Veterinària manifesten la seva vocació de servei i compromís amb la salut dels ciutadans i reclamen:

  • Participació en la presa de decisions. L'actual escenari de reconstrucció social i sanitària, després de més d'un any de pandèmia al nostre país, fa necessària i urgent una major participació dels consells generals i els col·legis en la presa de decisions que afecten les professions en particular i al sistema sanitari en general.
  • Mecanismes de consulta articulats. Com a representants legals de les professions sanitàries demanam a les administracions estatals i autonòmiques, en el marc de cogovernança, un major compromís i l'obertura de noves vies de diàleg permanent per a revertir la situació de l'últim any, en la qual hem romàs al marge de la gestió de la pandèmia sense mecanismes de consulta articulats en aquesta emergència per a afavorir l'intercanvi de coneixement i experiència.
  • Evitar desigualtats entre CCAA. Les professions sanitàries ens comprometem a "construir un món més just i saludable" en el desenvolupament del nostre exercici professional, i per això instam les autoritats sanitàries que garanteixin l'equitat i la cohesió dins del Sistema Nacional de Salut, i evitin desigualtats entre la població en l'accés als serveis sanitaris, assegurant el principi d'igualtat de tots els ciutadans en les estratègies preventives i assistencials.
  • Atenció Primària. L'urgent desenvolupament i implementació del Marc Estratègic per a l'Atenció Primària i Comunitària, aprovat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, com a via per a començar a reforçar els recursos de l'Atenció Primària com a pilar essencial del Sistema Nacional de Salut.
  • Atenció Sociosanitària. La posada en marxa d'una veritable continuïtat assistencial sociosanitària, mitjançant el reforç de mecanismes de coordinació entre atenció primària, hospitalària, dispositius d'urgència, Salut Pública, serveis socials i centres residencials per a garantir la continuïtat efectiva de cures integrals i integrades.
  • Salut Pública. El desenvolupament de la Llei General de Salut Pública (2011) i l'augment de recursos entorn de la prevenció, així com l'ús de tots els recursos professionals i assistencials disponibles, com són, entre d’altres, els establiments sanitaris.

Per tot això, és el moment d' impulsar un nou Pacte d'Estat per la Sanitat en el qual estiguem representades totes les professions sanitàries i que impliqui de veritat la societat civil en la reconstrucció, com contempla l'Informe de conclusions de la Comissió per a la Reconstrucció Social i Econòmica aprovat amb ampli consens pel Congrés dels Diputats.