Llistat de mediadors familiars del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears

Publicat el 4 de Setembre de 2013

La Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears estableix en la seva exposició de motius que la creació del Registre de Mediadors i del Registre de Centres de Mediació de Col·legis Professionals i d'Entitats Públiques o Privades, respon a la necessitat de controlar que efectivament duen a terme la mediació les persones que compleixen els requisits que exigeix aquesta llei, amb la finalitat d'assegurar que els serveis es presten amb un determinat nivell de qualitat. I, d'altra banda, els registres són un instrument perquè els ciutadans i les ciutadanes puguin conèixer les persones que presten els serveis de mediació i també els serveis de mediació existents. Per aquest motiu, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears activa en el seu web - i a disposició de tots/es els/les usuaris/àries i professionals - el llistat de Mediadors Familiars de les Illes Balears.