Llista provisional d’admesos/es i no admesos/es a la llista de perits 2020 (penal i civil).

Publicat el 18 de Novembre de 2019

1.- S’adjunta el llistat provisional d’admesos/es en el llistat del torn de perits 2020 per complir els següents requisits:

* Requisit 1.- Estar col·legiat/da.

* Requisit 2.- Estar al corrent de les quotes col·legials.

* Requisit 3.- Sol·licitud d’inclusió en el Llistat de torn de perits.

2.- S’adjunta el llistat provisional d’admesos/es i no admesos en el llistat del torn de perits 2020 pels JUTJATS DE LO PENAL:

Llistat d’admesos/es

Llistat de no admesos/es

3.- S’adjunta el llistat provisional d’admesos/es i no admesos en el llistat del torn de perits 2020 pels JUTJATS DE LO CIVIL:

Llistat d’admesos/es

Llistat de no admesos/es


TEMPORALITZACIÓ

* Termini de presentació d’esmenes de deficiències i al·legacions: del 19 al 21 de novembre de 2019.

* Publicació al web de la llista definitiva de Perits: 02 de desembre de 2019.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta que vulgueu fer referent a la llista de perits.


Una salutació,


JAVIER TORRES AILHAUD.
Degà del COPIB.

VICENTE ALCÁNTARA ACEITUNO.
Vocal de Psicologia Jurídica del COPIB.