Llista provisional d’admesos/es i no admesos/es a la llista de perits 2018

Publicat el 15 de Novembre de 2017

1.- S’adjunten el llistats provisionals d’admesos/es en el llistat del torn de perits 2018 per complir els següents requisits:

Requisit 1.- Estar collegiat/da.

Requisit 2.- Estar al corrent de les quotes collegials.

Requisit 3.- Sollicitud d’inclusió en el Llistat de torn de perits.

2.- S’adjunta el llistat provisional de no admesos/es en el llistat del torn de perits 2017.

Temporalització.

  • Termini de presentació d’esmenes de deficiències i allegacions: del 16 al 20 de novembre de 2017.
  • Publicació al web de la llista definitiva de Perits: 22 de desembre de 2017.
  • Presentació de la llista definitiva als Jutjats: 2 de gener de 2018.

Quedo a la vostra disposició per a qualsevol consulta que vulgueu fer referent a això.

Una salutació,

JAVIER TORRES AILHAUD

Degà del COPIB

CORAL MÍNGUEZ ARTIGUES

Vocal de Psicologia Jurídica del COPIB