La Vocalia d'Igualtat i Gènere del COPIB es reuneix per a analitzar les línies estratègiques de treball i formació en 2020

Publicat el 12 de Febrer de 2020

La vocalia d'Igualtat i Gènere del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) es va reunir el passat 13 de gener amb l'objectiu d'analitzar les línies de treball establertes per l'Àrea de Psicologia i Igualtat de Gènere del Consell General de la Psicologia d'Espanya, així com proposar activitats de divulgació i sessions clíniques que podrien dur-se a terme durant el present exercici. Així mateix, les integrants de la vocalia varen valorar els resultats de les XI Jornades de Psicologia contra la Violència de Gènere, celebrades a Palma el mes de novembre passat.

Respecte a les principals línies de treball que marcaran el rumb dels diferents grups de l'Àrea en 2020, el COPIB ja ha començat a treballar en la primera d'elles, que respon a la necessitat de visibilitzar el paper de la Psicologia per a prevenir i/o erradicar les violències masclistes. Des de fa uns mesos, el web del Col·legi (www.copib.es) recull un bàner amb la llegenda STOP VIOLÈNCIES MASCLISTES des d'on es podrà accedir a informació relacionada amb la matèria. En concret, la vocalia treballa en la redacció d'un document resum amb els principals recursos que treballen en matèria d'igualtat i gènere a les Illes i que estiguin enllaçats en aquest document per a facilitar l'accés a la informació.

Una altra de les línies d'actuació que es pretenen impulsar des de l'Àrea és la creació d'una Guia d'orientació professional amb competències específiques dels treballs i funcions que desenvolupa un/a psicòleg/oga en l'àmbit de la prevenció i la coeducació.

Durant aquest any es treballarà també per a establir criteris comuns en totes les comunitats autònomes sobre com actuar davant una intervenció amb menors i com sol·licitar el consentiment de tots dos progenitors. Així mateix, existeix la proposta d'elaborar un estudi que reculli el perfil dels/de les professionals de la Psicologia tenint en compte la perspectiva de gènere i es valora la possibilitat de crear una acreditació nacional en Psicologia d'Igualtat i Gènere.

En matèria de divulgació, les integrants de la vocalia varen acordar programar un cicle de tres sessions clíniques, gratuïtes per al col·lectiu col·legial i per a estudiants de Psicologia, sobre dones i addiccions en col·lectius específics: menors i adolescents, víctimes de violència de gènere, etcètera. Aquestes sessions, de les quals s'informarà puntualment, se sumarien a les dues propostes relacionades amb la matèria d'Igualtat i Gènere recollides ja en el Pla de Formació de 2020: “Intervenció Psicoterapèutica amb la infància exposada a violència de Gènere: abordatge des del trauma, inclinació i resiliència” (programat per al mes de maig) i “Abús i violència sexual a les víctimes de violència de gènere” (promogut per la vocalia de Psicologia Jurídica i programat per al mes de novembre).