La nova Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears pren possessió del seu càrrec

Publicat el 7 de Maig de 2019

La nova Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) va prendre possessió del seu càrrec de manera oficial el passat 1 d'abril, després de donar per finalitzat i validat el resultat del procés electoral convocat el 17 de desembre de 2018, d'acord a allò que es preveu en el reglament que regula les funcions del Col·legi. La candidatura electa, encapçalada pel degà Javier Torres, va ser l'única que va concórrer al procés i va superar àmpliament el nombre d'avals exigits per a validar la candidatura (el 10% dels col·legiats i col·legiades actualment registrats en el COPIB).

L'acte protocol·lari de presa de possessió va tenir lloc a la sala de Juntes del COPIB a Palma. Tots/es els/les col·legiats/des que formen part de la renovada direcció varen procedir a signar l'acta que els acredita com a nous membres de la Junta de Govern abans de celebrar una primera reunió amb l'objectiu de donar continuïtat i implementar el treball que ha realitzat en els últims anys per a contribuir al reconeixement de la Psicologia en tots els àmbits de la societat en els quals el col·lectiu professional pot aportar la seva experiència i coneixements redundant en un benefici per a la ciutadania.

El degà, Javier Torres, va agrair la intensa labor i l'esforç realitzat per tots/es els/les membres durant aquests anys i va donar la benvinguda a l'equip a María del Diego Barquín, que substitueix a Vicente Alcántara al capdavant de la vocalia de Psicologia Social. Per part seva, Alcántara assumeix l'àrea de Psicologia Jurídica, mentre que Coral Mínguez, que va exercir com a vocal d'aquesta última àrea en l'anterior període, se centrarà exclusivament en aquest nou mandat en els temes de secretaria i suport al treball de la resta de membres de la Junta.

Torres va animar a l'equip a treballar amb dedicació i il·lusió per a complir amb els compromisos assumits i perquè la Psicologia i els seus professionals continuïn avançant i aconseguint els objectius necessaris que permetin consolidar i enfortir el reconeixement de la professió per part de la societat.

En matèria de gestió, la nova Junta de Govern persegueix potenciar les vocalies i grups de treball com a òrgans de participació dinàmica dels/de les col·legiats/des; donar continuïtat i reforçar la informació i comunicació amb els/les col·legiats/des; defensar i promocionar la professió, actuant contra l'intrusisme i la competència deslleial, així com afavorint una presència activa en els fòrums professionals i institucionals; defensar el rol del professional de la Psicologia davant l'administració local, autonòmica i estatal amb el suport del COP; treballar per a reforçar la presència del COPIB com a òrgan consultor i col·laborador de les administracions; propiciar la signatura de convenis que permetin obrir i consolidar espais d'intervenció del professional de la Psicologia; impulsar una Àrea de Nous Professionals com a espai on puguin compartir les seves noves inquietuds i dificultats facilitant el suport, assessorament i formació adequada; afavorir la presència en els mitjans de comunicació per a acostar la Psicologia a la ciutadania; consolidar el Pla de Formació Anual adequat a les necessitats dels col·legiats i potenciar la creació de grups de supervisió formats per professionals amb una trajectòria consolidada.

La fi última de totes aquestes és aconseguir un Col·legi més participatiu, inclusiu, solidari i sensible amb la diversitat; generador de formació professional de qualitat i amb una presència més equitativa en tot el territori insular; aconseguir un Col·legi líder en la implantació social i motor per a la promoció, desenvolupament i consolidació professional del col·lectiu, que concedeixin valor i reconeixement a tots/es els/les col·legiats/des.

La nova Junta de Govern ha quedat constituïda de la següent manera:

Degà: Javier Torres Ailhaud, (B-00600). Vicedegana: Mª José Martínez Muleiro, (B-00252). Secretària: Coral Mínguez Artigues, (B-00459). Vicesecretària i vocal d’Igualtat i Gènere: Ana Mª Madrid Domènech, (B-01577). Tresorer: Joan Antoni Sancho Castañer, (B-01058). Mariona Fuster, vocal de Psicologia Clínica, (B-02069). Marta Huertas Vecina, vocal de Psicologia Educativa, (B-01472). Francisca Bennàssar Font, vocal de Psicologia de Trànsit i Seguretat Vial, (B-00072). Lourdes Barros Garrido, vocal de Psicologia del Treball, (B-02127). Vicente Alcántara Aceituno, vocal de Psicologia Jurídica, (B-02053). Teresa Jáudenes Gual de Torrella, vocal de Psicologia de l’Envelliment, (B-00836). Cristóbal Villalonga Melis, vocal de Psicologia de l’Esport, (B-01599). José María Piñeiro Rodríguez, vocal de Psicologia de les Addiccions, (B-02465). Antònia Ramis, vocal de Psicologia d’Emergències, (B-00359). María del Diego Barquín, vocal de Psicologia Social, (B-02763). Maria Teresa Ferrero Hernández, vocal de Menorca, (B-00458). Ana Mª Pallás Miralles, vocal d’Eivissa i Formentera, (B-02295).