La Junta de Govern del Consell General de COPs aprova el canvi de denominació

Publicat el 8 de Maig de 2012

La Junta de Govern del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs, va aprovar a la reunió celebrada els dies 27 i 28 d'abril, el canvi de denominació del mateix, que passarà a ser Consell General de la Psicologia amb la finalitat que aquest nou nom s'adapti a la nova realitat social i professional.

Amb aquesta denominació no solament es fa referència expressa a la nostra professió, sinó que, a més, s'elimina qualsevol diferència de gènere que pogués derivar-se del terme ‘psicòlegs’. Així mateix, la denominació proposada és coherent i respectuosa amb la normativa lingüística i està d'acord amb les modificacions ja realitzades per altres consells generals, entre els quals destaca, per la seva gran rellevància, el Consell General de l'Advocacia o el d'Infermeria.

Aquest canvi queda pendent de sotmetre's a aprovació en la propera Junta General del Consell General de COPS.