La conselleria d'Afers Socials i Esports designa als vocals que representaran al COPIB en el Consell de Serveis Socials de les Illes Balears

Publicat el 1 de Octubre de 2019

La vocal de Psicologia Social del COPIB, María de Diego Barquín, ha estat nomenada vocal titular del Col·legi en el Consell de Serveis Socials de les Illes Balears, mitjançant resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago. La resolució, signada el passat 19 de setembre en el BOIB, també recull el nomenament com a vocals suplents de Joan Antoni Sancho i d'Antònia Ramis, membres de la Junta de Govern del Col·legi.

El Consell de Serveis Socials de les Illes Balears, màxim òrgan consultiu i de participació en l'àmbit dels serveis socials en la comunitat autònoma, està integrat per membres de l'Executiu balear, consells insulars, ajuntaments, així com entitats socials, empresarials, sindicals i col·legis professionals com el COPIB, que treballen de manera coordinada sobre qüestions relacionades amb la matèria per a afavorir l'adaptació de la normativa, l'atenció i la intervenció que ofereixen els serveis socials en el territori comunitari als criteris de les lleis estatals i europees.