La Comissió Electoral es constitueix i valida l'única candidatura presentada per a dirigir la nova etapa de la Junta de Govern del COPIB

Publicat el 8 de Febrer de 2019

Els membres titulars de la Comissió Electoral designats per sorteig es varen reunir el passat 24 de gener a la seu del COPIB per a constituir la Comissió Electoral, i procedir a la revisió i validació de les candidatures presentades per a dirigir la nova etapa de la Junta de Govern del Col·legi.

La Comissió, presidida per les col·legiades Vanessa Albertí Campins, la secretària Maria Luisa Huerta Flexa, i la vocal Maria del Mar Prohens Ferrer, va procedir a revisar durant més d'una hora la documentació i els avals presentats per l'única candidatura que ha concorregut en aquest procés, encapçalada per l'actual degà, Javier Torres. En concret, es varen revisar i varen validar un total de 273 signatures presentades, que supera el nombre exigit de suports necessaris per a presentar candidatura (un total de 166, el 10% dels col·legiats i col·legiades actualment registrats en el COPIB).

El pròxim 5 de març, la Comissió Electoral proclamarà electa la candidatura presentada, que haurà de prendre possessió dels seus càrrecs en un termini no superior a un mes. En el cas que no es produeixi una impugnació està previst que els nous membres de la Junta prenguin possessió dels seus càrrecs el dia 1 d'abril de 2019 donant per finalitzat el procés electoral.