ISEP cedeix un fons bibliogràfic a la biblioteca del COPIB

Publicat el 27 de Juny de 2013

Fruit de la col·laboració recíproca entre l’Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) i el COPIB, aquesta entitat ha donat una selecció de les seves publicacions per a la biblioteca del COPIB i de consulta per a tots/es els/les col·legiats/des.

 

ISEP Editorial publica texts especialitzats per a professionals dels àmbits educatiu i clínic. Aquesta branca divulgativa d’ISEP es caracteritza pel valor pràctic de les seves obres: els treballs publicats tracten de cobrir temàtiques noves o poc ateses que poden aportar eines per a la pràctica professional i el tractament de casos.

 

El material bibliogràfic cedit és el següent:

~         Tests de metodologies d’estudi, basats en els estils personals. Manual tècnic i d’aplicació amb propostes de millora.

~         Reptes professionals pel psicòleg de l’educació.

~         Els estressors laborals docents i programes pal·liatius.

~         Visualitzacions que ajuden els nens.

~         Líderes felices con estilo propio.

~         La psicologia de l’educació: espais de treball.

~         Orientación educativa y profesional. Estudio de casos.

~         Formació per a la prevenció i teràpies preventives de l’estrès en el món educatiu.

~         L’estrès laboral dels docents. Malalties que pot provocar i propostes terapèutiques.

~         Noves propostes en el treball del psicòleg de l’educació.

~         Las demencias y la enfermedad de alzheimer: una aproximación práctica e interdisciplinar.

~         Quaderns de treball personal 1. Organitza’t a la teva manera. Condicions de l’estudi o del treball personal.

~         Quaderns de treball personal 2. Observa, concentra’t i llegeix a la teva manera. Percepció, atenció i entrada d’informació.

~         Quaderns de treball personal 3. Memoritza a la teva manera. Retenció i evocació per a totes les edats.

~         Quaderns de treball personal 4. Estudia i aprèn a la teva manera. Processar i resumir la informació.

~         Quaderns de treball personal 5. Expressa’t a la teva manera. Exàmens, treballs i exposicions audiovisuals.

~         Quaderns de treball personal 6. Treballa bé en grup. Rols i tasques en grup.

~         Neuroanatomía, funcional y neuropsicología cognitiva

~         La dislexia. Un enfoque rehabilitador en la lecto-escritura.

~         Las disfemias en la práctica clínica.

~         La comunidad sorda.

~         Reeducación en la deglución atípica funcional en niños con respiración oral.

~         Un test de lenguaje.

~         El desarrollo del lenguaje

~         Estudio de la evolución del lenguaje en la demencia tipo alzheimer.

~         La superdotación infantil. Del mito a la realidad.

~         Memoria visual i auditiva. Estrategias de intervención.

~         Evaluación del aprendizaje. De 3 a 7 años.