Inscripció en el Registre del COPIB de Professionals Sanitaris

Publicat el 28 de Febrer de 2012

Recordam a tots aquells col·legiats que estan en possessió del títol d’Especialista en Psicologia Clínica, que han de dur l’original i la còpia del títol definitiu d’Especialista en Psicologia Clínica amb la finalitat de fer la inscripció en el Registre de Professionals Sanitaris del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB). Les dades no seran incorporades en el registre fins el moment en què es el Col·legi rebi el document acreditatiu d’estar en possessió de l’esmentat títol.

 

Aquestes dades constitueixen els requisits mínims establerts per acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, segons resolució de 27 de març de 2007 de la Direcció General de Recursos Humans i Serveis Econòmics Pressupostaris publicada el 14 d’abril en el BOE número 90. No obstant això, la legislació autonòmica podrà sol·licitar-ne aquells que consideri oportuns.

 

Les dades personals recollides seran incorporades i tractades en el fitxer de Registre de Professionals Sanitaris, amb la finalitat de gestionar el registre de professionals sanitaris inscrits en el COPIB, podent realitzar les cessions previstes a la Llei. L’òrgan responsable del fitxer serà el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears, i la direcció a on l’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el mateix és: c/ Manuel Sanchis Guarner, 1, 07004 Palma, indicant el seu nom, adreça i petició, la qual cosa s’informa en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal (ref. “tractament de dades”).