Inscripció en el pla de formació sectorial de la EBAP

Publicat el 16 de Febrer de 2021

Des de la DG de Planificació, Equipaments i Formació, des del dia 15 i fins dia 24 de febrer, es pot fer la inscripció als cursos del Pla de Formació General i Sectorial a través de la EBAP.

Els cursos proposats per la Conselleria d’Afers Socials i Esports i aprovats per la EBAP, inclosos al Pla de Formació Sectorial 2021 són els següents:

  •  "Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears: drets i deures del menor, i el sistema de protecció".
  •  "Normativa aplicable en l’àmbit dels serveis socials a les Illes Balears”.
  •  "Protecció de dades personals i la seva aplicació a l’atenció a la ciutadania".
  •  "L'interès superior del menor: la seva aplicació en la intervenció en justícia juvenil i protecció de menors".
  •  "Introducció al mètode Denver de tractament de nins amb TEA".
  •  "Eines de classificació i diagnòstic en edat infantil: discapacitat, dependència i atenció primerenca".
  •  "Eines de classificació i diagnòstic en edat de 6 a 12 anys: discapacitat i dependència".


https://www.caib.es/sites/formacioebap/ca/n/fg_fs_2021/