Informació sobre el certificat d'acreditació de l'EFPA

Publicat el 16 de Setembre de 2011

En relació amb el Certificat d'Acreditació EFPA/COP de psicòleg especialista en psicoteràpia, vos comunicam que des del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs, s'està a l'espera que el Comitè Europeu de l’EFPA informi dels canvis en els requisits i implantació dels nous formularis. Per aquest motiu, no es podran presentar sol·licituds fins que aquest fet no es produeixi, estant prevista que aquesta demora no s'estengui més enllà del mes de novembre.