Informació respecte a la campanya de vacunació contra el virus de la COVID-19 per a professionals del sector sanitari i sociosanitari privat i concertat

Publicat el 22 de Gener de 2021

Tenint en compte que des del Ministeri de Sanitat els principis i valors que regeixen per a l'avaluació de grups de població prioritaris per a la vacunació són la igualtat en dignitat i drets, necessitat, equitat, protecció de les persones amb discapacitat en situació de vulnerabilitat, interès superior del menor, benefici social i reciprocitat, des del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears s'està treballant amb la Conselleria de Sanitat a l'efecte que el personal que treballa en el sector sanitari i sociosanitari privat i concertat pugui ser vacunat -si així ho desitgen- al més aviat possible ja que ens sol·licitaran la nostra col·laboració.

Tan aviat com la Conselleria de Sanitat ens traslladi una informació més detallada i pautes a seguir, us la farem arribar a través de la butlleta i la pàgina web del COPIB.

No obstant això, us adjuntem l'enllaç a la web de la Conselleria de Sanitat en relació a la sol·licitud -a nivell personal- de vacunació i formularis a emplenar:

https://www.ibsalut.es////professionals/vacuna-covid