Informació recatalogació categoria de psicòleg/oga

Publicat el 25 de Maig de 2011

El passat divendres 13 de maig, es va aprovar al Consell de Govern l'esperat decret pel qual es crea, entre d’altres, la categoria de psicòleg/oga clínic/a com a personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears. Aquest fet ve a normalitzar a les nostres illes la consideració del psicòleg especialista en psicologia clínica des de la seva creació (Reial decret 2490/1998, de 20 de novembre) i vies d'accés, programa de formació PIR o vies previstes en les disposicions transitòries (Ordre 1107/2002, de 10 de maig, i Reial decret 654/2005, de 6 de juny), perquè se l’inclou en l'àmbit d'aplicació de l'Estatut jurídic del personal mèdic de la Seguretat Social (actualment personal sanitari, de conformitat amb la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de Salut). A això hi han contribuït molts col·legues de la professió, des de diferents entitats (Sindicat Mèdic i AEN) així com també des del propi COPIB que ha mantingut reunions amb la Conselleria de Salut i Consum. És una bona noticia gràcies a l’esforç de tots (professionals i responsables de la Conselleria).

Podeu trobar més informació a l’enllaç següent:

http://boib.caib.es/pdf/2011075/mp58.pdf