Informació de la Conferència "La Intervenció Estratègica en Emergències" en el Club Diario de Mallorca

Publicat el 9 de Novembre de 2011
El passat dia 2 de novembre es va realitzar una conferència-col·loqui en el Club Diario de Mallorca que fou organitzada pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB), que va versar sobre la Intervenció Estratègica en Emergències. Aquesta activitat s'emmarca en les activitats formatives del COPIB en matèria d'intervenció en emergències.

La conferència, a càrrec de la psicòloga Lola Pujadas Sánchez, integrant del grup d'atenció psicològica en emergències i docent en algunes activitats formatives del COPIB, es va desenvolupar entorn a tres eixos:

- Evolució històrica, fent un breu recorregut des del seu inici, a partir de la Primera i Segona guerra mundial, fins a arribar a la formació del primer grup d'atenció psicològica en emergències a la comunitat de Madrid el 1997 i a continuació a les Illes Balears el 1998, a través d'un conveni del COPIB amb la Conselleria d'Interior.

- Concepte i naturalesa de l'emergència, diferents escenaris i diferents equips d'intervenció, gestió d'una emergència pels organismes competents i la integració del psicòleg, com a intervinent qualificat i capacitat en el tractament de les diferents respostes de la conducta humana davant una situació de crisi o emergència, tant en les petites intervencions com en les grans catàstrofes i una especial atenció a la nova situació d'emergència psicosocial.

- Futur de la psicologia d'emergències, desenvolupament de programes de prevenció i formació per a la població en general i formació continuada per al professional de l'emergència, una major participació del psicòleg en els diferents equips d'emergència, gestió dels diferents riscs laborals i major pes de la psicologia positiva, basada en el model de vulnerabilitat i resiliència.

L'acte, que va ser presentat pel degà del COPIB, Javier Torres Ailhaud, va tenir una bona representació de públic de diferents institucions civils i militars, Creu Roja, bombers, diferents cossos consulars, Direcció General D’Interior, Emergències i Justícia i nombrosos col·legiats, als quals l’organització i el COPIB varen agrair la seva assistència.