Important presència del COPIB al III Congrés Nacional de Psicologia celebrat a Oviedo

Publicat el 25 de Juliol de 2017

El Col·legi Oficial de la Psicologia de les Illes Balears (COPIB) ha comptat amb una important presència al III Congrés Nacional de Psicologia celebrat la primera setmana de juliol a Oviedo, amb la participació de diversos membres de la seva Junta de Govern.

Així, el degà del COPIB, Javier Torres, en qualitat de coordinador de l'Àrea d'Intervenció Psicològica en Emergències i catàstrofes del Consell General de la Psicologia d'Espanya, va participar en l'elaboració i coordinació del simposi "Intervenció en Emergències". Per la seva banda, la vocal de Psicologia d'Envelliment, Teresa Jaudenes, va coordinar també una taula rodona d'aquesta àrea. Marta Huertas, vocal de Psicologia Educativa, va assistir a la II Trobada Anual Interterritorial de la Divisió de Psicologia Educativa i María José Martínez, vicedegana, va assistir a la reunió de la Divisió de Psicologia de la Intervenció Social; Antonia Ramis, vocal de Psicologia d'Emergències, va estar present en la reunió de l'àrea d'intervenció psicològica en emergències i catàstrofes; la vocal de Psicologia Jurídica, Coral Mínguez, va esser a la reunió de la Divisió de Psicologia jurídica; Lourdes Barros, com a vocal de RRHH va assistir a la reunió de l'Àrea de Trànsit i Seguretat Vial, i Tofol Vilallonga va esser a la reunió de la Divisió d'Esport i Activitat Física; Ana María Madrid, vocal d'Igualtat i Gènere va ser convocada a la reunió de la Comissió de Treball del Grup d'igualtat i Gènere del Consell General de la Psicologia i finalment, Joan Antoni Sancho, tresorer del COPIB, va ser convocat a la reunió de l'àrea de Noves Tecnologies.

També es va celebrar la IV Convenció del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs d'Espanya en la qual les Juntes de Govern, Àrees, Comissions i Grups de Treball dels Col·legis Oficials de Psicòlegs varen debatre i intercanviar punts de vista sobre temes rellevants de la Psicologia.

Els coordinadors d'aquesta trobada, Francisco Santolaya Ochando, president del COP, i Manuel Mariano Vera Martínez, secretari del COP, varen inaugurar la trobada fent al·lusió als nous reptes de la Psicologia espanyola i les línies de treball del Consell entre les quals destaquen el paper d'aquesta disciplina a favor de la igualtat, la seva presència en Atenció Primària i en els serveis socials de base, així com entorn de la dependència, la immigració, o l'educació, entre d'altres aspectes. Sota el lema ‘Una ciència, una professió’, la convenció es va estructurar en tres taules rodones: Perspectives de Futur Laboral de la Professió, Necessitats de Formació, i Identitat i Unitat Professional.