Implantació del sistema telemàtic per a la inscripció a les activitats formatives del COPIB

Publicat el 5 de Desembre de 2011

El COPIB, en el seu constant afany per millorar els serveis col·legials, posarà en marxa el sistema telemàtic per a la inscripció a les activitats formatives que tenguin lloc a partir de gener de 2012 amb la finalitat d’agilitzar el procés d’inscripció.

Per tant, el procés que se seguirà per a la inscripció a partir d’aleshores serà el següent:

1.- Realitzar l’ingrés bancari a La Caixa, oficina 0364, al compte corrent 2100/0364/95/0200146646.

2.- Enviar al COPIB el formulari d’inscripció (http://www.copib.es/asp/full/full.asp). En cas de no adjuntar justificant d’ingrés en el formulari d’inscripció, remetre còpia a formaciocopib@cop.es o al fax 971 29 19 12.

3.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB.

Esperam que aquesta iniciativa redundi en benefici de tots/es els/les col·legiats/des i que simplifiqui el procés d'inscripció.