I Jornada de Comissions Deontològiques de Col·legis Professionals en Ciències Socials i de la Salut d’Illes Balears

Publicat el 16 de Desembre de 2013

Conèixer, crear i compartir va ésser l’objectiu de la primera reunió de treball de les comissions deontològiques de Balears El passat dia 2 de desembre de 2013 a la seu del Caixa Forum es celebrà la primera jornada de Comissions Deontològiques de Col·legis Professionals en Ciències Socials i de la Salut d’Illes Balears. Una reunió de treball en la qual hi participaren el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials; Col·legi Oficial d’Infermeria; Col·legi Oficial de Farmacèutics; Col·legi Oficial de Fisioterapeutes; Col·legi Oficial de Metges; el Col·legi Oficial de Podòlegs i Col·legi Oficial de Psicologia. Durant sis mesos, les comissions deontològiques dels col·legis professionals en ciències socials i de la salut de Balears s'han reunit per elaborar un pla de treball, “la idea era posar en comú les estratègies que cada comissió té per resoldre problemes i conflictes que sorgeixen en la pràctica clínica”, explica el coordinador de la I Jornada, l'infermer Jesús Molina, membre de la comissió deontològica del Col·legi d’Infermeria. “De les nostres primeres reunions va sorgir la idea de fer una jornada de treball entre tots els membres de les comissions deontològiques i conèixer el funcionament, competències, saber si tots els col·legis professionals tenen un codi i una comissió deontològica, i a partir d'aquí conèixer els conflictes ètics i deontològics que sorgeixen”, explica Jesús Molina. Cal assenyalar que les diferents comissions deontològiques reben els mateixos problemes quant a l'intrusisme professional, “podem dir que metges i infermeres no tenen tant intrusisme com pot ser podòlegs, fisioterapeutes o educadors socials. Però a més estam veient que tenim molts punts en comú respecte als conflictes que hi ha entre els propis professionals per una mala praxi o perquè hi ha una concepció equivocada del que és la praxi professional, i en aquests casos sempre ha d'intervenir la comissió deontològica”. Aquesta és una trobada històrica tal com ha definit el coordinador de la I jornada, l'infermer Jesús Molina, “és una oportunitat per reflexionar sobre les diferents activitats que realitzen les comissions deontològiques, i a més volem organitzar una segona jornada autonòmica oberta a tots els col·legiats per poder compartir aquests temes". Els Presidents i Degans dels diferents Col·legis Professionals varen tancar aquestes Jornades reflectint la importància de la Deontologia dins de l’activitat professional. Què és la Comissió Deontològica d'un Col·legi Professional?

  • La Comissió Deontològica és un òrgan consultiu que tenen els col·legis professionals per resoldre els conflictes ètics que apareixen en la professió. A més de ser un punt de trobada per a la reflexió.
  • Els Col·legis Professionals es responsabilitzen dels aspectes deontològics de la professió i els Sindicats s'encarreguen dels temes laborals dels professionals.
  • La Comissió Deontològica és un òrgan consultiu, aconsella a la Junta de Govern que pren la decisió.
  • Els Col·legis Professionals han de tenir un assessorament continu per experts en la matèria deontològica i ètica per poder avaluar els problemes.
  • En els Col·legis Professionals de Medicina, Psicologia, Farmàcia i Infermeria és obligatori per estatut la comissió deontològica.
Col·legis professionals Col·legis professionals