Guia sobre malaltia mental i suïcidi, de la Federació Mundial per a la Salut Mental

Publicat el 21 de Setembre de 2011

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, la Federació Mundial per a la Salut Mental (World Federation for Mental Health; WFMH) en col·laboració amb l'Associació Mundial per a l'Esquizofrènia i els Trastorns Associats (World Fellowship for Schizophrenia and Allied Disorders), han posat a la disposició del públic general un manual sobre Malaltia Mental i Suïcidi: guia per a la família per poder enfrontar i reduir els riscs.

L'objectiu d'aquesta interessant guia de la WFMH és proporcionar als familiars i cuidadors de persones amb malaltia mental greu consells i estratègies d'actuació bàsiques per abordar i prevenir el suïcidi en l'entorn familiar i està basada en l'evidència científica i en l'experiència personal de nombroses famílies, per la qual cosa pot resultar d'interès tant per als afectats i familiars, com per a altres professionals de la salut en contacte amb aquest problema.