Guia d'estil i gramàtica de l'APA (7a edició) per a la redacció de texts acadèmics

Publicat el 24 de Octubre de 2019

L'Associació Americana de Psicologia (APA) disposa d'un web on proporciona les indicacions i recomanacions per a la redacció de texts acadèmics de manera que s'asseguri una comunicació clara, concisa i inclusiva entre els investigadors i professionals de la Psicologia. D'aquesta forma, mitjançant la difusió d'aquestes regles d'estil i gramàtica, l'APA pretén que el llenguatge acadèmic en Psicologia respecti el valor i dignitat de les persones, que la redacció sigui fluida i organitzada, i que les taules i figures siguin atractives i llegibles.

Les recomanacions del web ( https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/index) estan actualitzades d'acord amb el Manual de Publicació de l'Associació Americana de Psicologia, Setena Edició, que acaba de publicar-se.

Entre els nous suggeriments s'inclou, per exemple, la necessitat de l'ús del “they” com un pronom singular genèric en tercera persona en anglès, per a respectar les possibles diferències de gènere i evitar l'ús d'altres formes com “(s)he”, “s/he”...

Per a més informació: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/grammar/singular-they

Podeu accedir al web al següent enllaç: Style and Grammar Guidelines, APA