Guía de buenas prácticas para la evaluación psicológica forense del riesgo de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja (VCMP)

Publicat el 14 de Juny de 2012

Guía de buenas prácticas para la evaluación psicológica forense del riesgo de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja (VCMP)

El passat 4 de juny va tenir lloc a la seu del Col·legi la presentació de la Guía de buenas prácticas para la evaluación psicológica forense del riesgo de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja (VCMP), editada pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Madrid, els autors dels quals són María del Rocío Gómez Hermoso, José Manuel Muñoz Vicente, Blanca Vázquez Mezquita, Rebeca Gómez Martín i Nuria Mateos de la Calle.

Durant la presentació, la psicòloga forense Rocío Gómez, portaveu del grup de treball que ha elaborat la guia, va descriure detalladament alguns dels cinquanta-cinc factors de risc existents en l'àmbit de la violència contra les dones en les relacions de parella, com són el grau de severitat en la violència, el cessament de la relació o amenaces d'abandonament, la nova relació de parella per part de la denunciant, l'incompliment de l'ordre d'allunyament, l'hostilitat-agressivitat, l'establiment de relacions d'inclinació, etc.

A més, Rocío Gómez va analitzar com s'ha de realitzar l'avaluació psicològica amb l'objectiu de no emetre prediccions errònies de greus conseqüències per a les persones implicades en el procés judicial (denunciant/denunciat). Encara que no existeix una regla precisa, sí es poden analitzar aquells factors de risc que determinen una major o menor probabilitat de reincidència.

L'avaluació pericial psicològica del risc delictiu és una de les tasques més complexes i arriscades a les quals es poden exposar el psicòleg forense per la dificultat que comporta aventurar un pronòstic comportamental, a més de les greus conseqüències que pot implicar un error. Per això, aquesta guia integra els diferents factors de risc/protecció usuals, però també presenta molts altres factors necessaris per comprendre la conducta violenta contra la dona en les relacions de parella, que ajudaran al perit a valorar la dinàmica interactiva per al cas concret.

El contingut complet d'aquesta guia està a la vostra disposició en el web del COPIB, àrea de Psicologia Jurídica, i en aquest enllaç

Coral Mínguez,
Vocal Psicologia Jurídica