Francisco Pérez, nou representant del COPIB a Formentera

Publicat el 18 de Abril de 2011

Un dels objectius del COPIB és continuar apropant al col·legiat/da l’organització col·legial oferint-li nous serveis, defensant-los en els drets que li corresponguin per a l’exercici de les seves funcions professionals (o amb ocasió d’aquestes), oferint una seu oberta, amb recursos humans i materials.

Per donar compliment a l'anterior, el passat dia 28 de març es va ratificar en l'Assemblea Anual, el nomenament del col·legiat Francisco Pérez -que exerceix en la consulta privada en l'especialitat de clínica infantojuvenil- com a representant del COPIB a l’illa de Formentera amb la intenció de facilitar, amb això, una atenció més personalitzada i presencial als col·legiats alhora que valorar la possibilitat d'engegar projectes formatius, iniciar contactes institucionals i recollir totes les propostes , suggeriments i necessitats dels col·legiats.