Formació continuada a distància (FOCAD). Edició extraordinària 2019

Publicat el 9 de Juliol de 2019

Vos informam que ha començat l'EdicióExtraordinària 2019 de la Formació Continuada a Distància (FOCAD), amb els 9 cursos de les tres edicions del FOCAD corresponents a l'any 2018, que et pots descarregar i imprimir per al seu estudi.

Des del 17 de juliol fins al 30 de setembre de 2019, podràs contestar els qüestionaris d'avaluació i, una vegada superats, rebre la corresponent certificació.

NOVA EDICIÓ EXTRAORDINÀRIA FOCAD

*MENORS EXPOSATS A VIOLÈNCIA DE GÈNERE

*TERÀPIA ASSISTIDA AMB ANIMALS

*MEDIACIÓ FAMILIAR EN CONFLICTES DERIVATS DE L'ATENCIÓ A SITUACIONS DE DEPENDÈNCIA

*INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA AMB FAMILIARS DE PERSONES AMB DEMÈNCIA

*EL PAPER DEL PSICÒLEG EN L'ACOLLIMENT RESIDENCIAL TERAPÈUTIC

*NOUS REPTES DE LA SOCIETAT DIGITAL: SEXTING I ONLINE GROOMING ENTRE ADOLESCENTS

*INTRODUCCIÓ A L'ESTUDI QUALITATIU DELS PROBLEMES SOCIALS DES DE LA TEORIA FONAMENTADA

*VIDEOJOCS. ÚS PROBLEMÀTIC I FACTORS ASSOCIATS

*EL PSICÒLEG EN LA INTERVENCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA

SEGONES EDICIONS FOCAD

Amb l'objectiu que els/les nous/ves collegiats/des puguin accedir a les anteriors edicions del FOCAD, oferim 16 cursos d'edicions realitzades al llarg d'anys anteriors, revisades i actualitzades.

*ATENCIÓ PRIMERENCA

*EL PSICÒLEG EN INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES: TEORIA I PRÀCTICA

*INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN EL FINAL DE LA VIDA

*TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA

*APROXIMACIÓ PSICOLÒGICA A L'ESTUDI DELS ACCIDENTS LABORALS

*ADDICCIONS CONDUCTUALS: CARACTERÍSTIQUES I VIES D'INTERVENCIÓ

*TRACTAMENT PSICOLÒGIC DE LES DROGODEPENDÈNCIES

*TRACTAMENT PSICOLÒGIC DEL DOLOR CRÒNIC

*EL SUÏCIDI EN LA POBLACIÓ ADULTA

*EL ROL PROFESSIONAL DEL PSICÒLEG EN LA PROMOCIÓ DE L'ENVELLIMENT ACTIU

*INTERVENCIÓ EN VIOLÈNCIA POLÍTICA

*L'AVALUACIÓ NEUROPSICOLÒGICA

*SIMULACIÓ

*ATENCIÓ I LA CONCENTRACIÓ EN L'ESPORT

*OBESITAT INFANTIL

*EL ROL PROFESSIONAL DEL PSICÒLEG EN LA PROMOCIÓ DE L'ENVELLIMENT ACTIU

FOCAD PER A DIVISIONS

De manera permanent, pots accedir als cursos de FOCAD específics per als membres adscrits de les Divisions. Recorda que només tendràs accés als cursos de la Divisió a la qual pertanyis. Qui desitgi fer els cursos del FOCAD per a les Divisions haurà de sollicitar, de manera gratuïta, la seva incorporació a aquestes.

Des del 8 de gener fins al 31 de desembre de 2019 podràs contestar els qüestionaris d'avaluació i, una vegada superats, rebre la corresponent certificació.

FOCAD per a Divisió de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i els Recursos Humans

*PROCESSOS DE SUPERVISIÓ PER A LA CERTIFICACIÓ EUROPSY EN PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS (PTO)

*LA NORMA UNE-ISO 10667

FOCAD per a Divisió de Psicologia Educativa

*INFLUÈNCIA DE LES EMOCIONS EN L'APRENENTATGE I CREIXEMENT PERSONAL

* FONAMENTS DE PARENTALITAT POSITIVA

FOCAD per a Divisió de Psicologia de l’Activitat física i de l’Esport

*COM SER COMPETENT COM A PROFESSIONAL DE LA PSICOLOGIA DE L'ESPORT?

*PSICOLOGIA DE L'ESPORT: RENDIMENT, LESIONS ESPORTIVES I GALÀXIA DE FACTORS INFLUENTS

FOCAD per a Divisió de Psicologia Clínica i de la Salut

*GIR TRANSDIAGNÒSTIC I TORNADA DE LA PSICOPATOLOGIA: PROPOSTA D'UNA INTEGRACIÓ EXISTENCIAL-CONTEXTUAL

*TRASTORNS DE PERSONALITAT, TRAUMA I DISSOCIACIÓ ESTRUCTURAL

*TRACTAMENTS PSICOLÒGICS PER A LA INTERVENCIÓ PRIMERENCA EN PSICOSI

FOCAD per a Divisió Psicologia de Psicoteràpia

*PERSPECTIVES TRANSDIAGNÒSTIQUES EN PSICOTERÀPIA

*REGULACIÓ EMOCIONAL APLICADA Al CAMP CLÍNIC

FOCAD per a Divisió de Psicologia Jurídica

*VALORACIÓ FORENSE DEL DANY PSICOLÒGIC EN VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

*LA JUSTÍCIA RESTAURATIVA I LA MEDIACIÓ PENAL

FOCAD per a Divisió d’Intervenció Social

*LA MEDIACIÓ INTERGENERACIONAL EN CONFLICTES FAMILIARS. ESTRATÈGIES I TÈCNIQUES D’INTERVENCIÓ