Excel·lent formació sobre ‘Multiculturalitat i intervenció en emergències’ a càrrec de Dolores Cañossantos

Publicat el 18 de Juny de 2019

Sota el títol ‘Multiculturalitat i intervenció en emergències’, Dolores Cañossantos Escalante, degana del COP de Ceuta i coordinadora del GIPEC d’aquesta institució, va impartir els passats 7 i 8 de juny una nova formació que va proporcionar a les nombroses persones que hi varen assistir una completa i excel·lent informació sobre temes com la mort en les diferents cultures, el dol i els primers auxilis psicològics, ritus i rituals en les diferents religions i dol migratori, entre d’altres.

Cañossantos, membre de la Xarxa Nacional de Psicòlegs per a l'Atenció a les Víctimes de Terrorisme del Ministeri d'Interior, va desenvolupar un programa de caràcter expositiu i participatiu, que li va permetre analitzar les accions i conductes que poden afavorir o, per contra, interferir en la intervenció psicològica en situacions de crisi; compartir amb els assistents coneixements sobre les creences, emocions i conductes que són socialment admeses o esperades en cada cultura en situacions de pèrdues; i formar als/a les col·legiats/des que hi varen participar en qüestions com els diferents rituals, el paper de la dona, de la infància i el suïcidi, entre d’altres.

En finalitzar el curs, les persones assistents varen valorar molt positivament el treball de la docent, així com l'enfocament i el contingut de la formació.