Entrevista a Javier Serapio, docent dels tallers “Comprensió i interpretació de dibuixos i d’històries en fillets, adolescents i adults” i “Escales d’intel·ligència de Wechsler des d’una perspectiva integradora”

Publicat el 11 de Setembre de 2013

Dins de l'oferta formativa per l'últim quadrimestre, el COPIB ha donat un espai als tallers “COMPRENSIÓ I INTERPRETACIÓ DE DIBUIXOS I D’HISTÒRIES EN FILLETS, ADOLESCENTS I ADULTS” i “ESCALES D’INTEL·LIGÈNCIA DE WECHSLER DES D’UNA PERSPECTIVA INTEGRADORA”. Aquestes activitats es duran a terme a Menorca els dies 27 i 28 de setembre, i es realitzaran mitjançant dinàmiques i exercicis pràctics i aplicats. El COPIB considera important oferir una activitat formativa per a la pràctica laboral l’objectiu de la qual sigui, per un costat, donar a conèixer les característiques principals dels tests gràfics: objectius, variables del dibuix i escriptura, a través de les quals les persones projecten el seu univers amb els marcadors de conflicte i d’alarma més destacats (agressivitat, anorèxia, assetjament, depressió, obsessions i problemàtica sexual). I, per altre costat, conèixer la importància del model integrador clínico-psicomètric-projectiu en les escales de Wechsler a l'hora de realitzar una bona devolució de resultats d'un procés psicodiagnòstic general amb fillets i adolescents. El docent que impartirà aquests dos tallers de 4 hores cadascun és Javier Serapio Costa, psicòleg especialista en Psicologia Clínica (col. B-00702), i màster en Psicologia Clínica. En aquesta entrevista, respon a alguns aspectes sobre els tallers i els temes tractats:      A) Què caracteritza aquest curs dirigit a professionals de la psicologia? En principi, i partint sempre de casos pràctics i d'exemples reals (que, a més, poden ser aportats pels assistents), mostrar els supòsits bàsics d'aquesta perspectiva integradora clínica-psicomètrica-projectiva d'avaluació psicològica que permet, a més de descriure el diagnòstic i el conflicte bàsic, observar què li ocorre a la persona “per dedins”, per davall de la superfície dels símptomes, la qual cosa repercuteix en una major comprensió del significat del sofriment psíquic. Ens familiaritzarem amb dues tècniques d'avaluació que consideram imprescindibles en molts processos de psicodiagnòstic: els dibuixos (lliures, de la figura humana, de la família d'animals…) i les escales d'intel·ligència de Wechsler (WISC-R, WISC IV, WAIS III), per la valuosa informació que ens ofereixen ambdues.      B) Quina utilitat pot tenir per a la pràctica professional el taller de gràfics? El taller de gràfics no només està dirigit als professionals de l'àmbit clínic, també és molt útil per a totes aquelles persones que treballen en l'àmbit educatiu i social, i que tenen contacte directe amb produccions gràfiques i escrites de totes les edats. Els assistents podran aprendre a detectar com, a través dels dibuixos i de les històries, es pot arribar a comprendre d'una manera ràpida, indirecta, empàtica i profunda l'estat mental i anímic del moment de la persona, el conflicte bàsic de la persona, la seva situació en relació al moment evolutiu, la presència de possibles alteracions perceptives o cognitives, alteracions de l'esquema corporal, trastorns psicopatològics, alteracions de l'aprenentatge…      C) Què pot afegir el taller de les escales d'intel·ligència a qui ja duu anys emprant-les amb eficàcia? Des d'aquest model, a més de la informació que proporciona el manual, l'experiència i lectures que recolzen la seva interpretació clàssica, es mostraran a través d'exemples de casos pràctics les potencialitats enormes que permeten a través de l'observació dels perfils, formular hipòtesis sobre els estils de personalitat, maneig de l'ansietat, aspectes projectats de la personalitat com si d'un test projectiu més es tractàs, conflictives emocionals, presència d'indicadors clínics i psicopatològics que correlacionen amb altres proves. Aquestes escales poden servir de base per organitzar la devolució de resultats, amb la qual es pot iniciar la descripció dels símptomes cognitius que apareguin en el perfil, per posteriorment recolzar-se en la resta de proves (entrevista, tests projectius, anàlisi de somnis…) per a complementar i explicar les dades obtingudes en les escales. Javier Serapio