Enquesta sobre capacitat i internament no voluntari en anorèxia nerviosa

Publicat el 23 de Desembre de 2019

José Luis Fernández, doctorant de la Universitat Complutense de Madrid, està realitzant un estudi sobre capacitat i internament no voluntari en anorèxia nerviosa i per a això necessita la col·laboració dels/de les professionals sanitaris/àries de salut mental mitjançant l'emplenament d'un formulari anònim online. La finalitat última d'aquesta recerca és identificar àrees de millora en l'atenció a aquests/es pacients i en les condicions en què el/la professional sanitari/ària realitza la seva labor.

Si desitjau més informació o algun aclariment, no dubteu a posar-vos en contacte en el correu electrònic: joself01@ucm.es

L'enllaç per a accedir al formulari és:

https://www.allcounted.com/s?did=s6t50anv25yoa&lang=es_MX