Els professionals de la psicologia d'Eivissa i Formentera es formen per a millorar la intervenció en processos d'alta conflictivitat familiar

Publicat el 5 de Novembre de 2019

Un grup de deu professionals de la Psicologia d'Eivissa i Formentera es donaren cita el passat 26 d'octubre a la seu de l’AECC d'Eivissa per a assistir al curs ‘Conflictivitat familiar i interferències parentals: figures professionals i recursos per a la seva gestió ’. La formació, organitzada pel COPIB, tenia l'objectiu de conèixer la realitat entorn dels recursos públics i privats que existeixen per a atendre casos de famílies que es troben immerses en una situació d'alta conflictivitat, així com analitzar els rols i funcions dels diferents professionals que treballen en aquest àmbit.

Amb aquesta finalitat, el taller impartit per Vanessa Albertí Campins i Estefania Cano Ribas, codirectores del Centre d’Atenció Integral a la Família (CAIF), va abordar en una primer moment qüestions de caràcter més teòric, per a centrar-se després en la revisió de casos pràctics amb presència de conflictivitat familiar i la seva intervenció amb diferents recursos per a aclarir què s'ofereix i quines necessitats plantegen cadascun dels models d'intervenció.

Cal recordar que la ruptura familiar al nostre país s'ha convertit en els últims anys en una realitat quotidiana, el creixement de la qual es reflecteix en les xifres estadístiques disponibles relatives a divorcis i separacions. En molts dels casos es produeixen contenciosos i és especialment preocupant en els casos en els quals s'atorga custòdia compartida. En aquestes situacions familiars és imprescindible una adequada comunicació i habilitats per a la presa de decisions de manera conjunta entre els progenitors sobre els aspectes relacionats amb la criança dels/de les menors per a poder desenvolupar el pla de coparentalitat i assegurar el benestar dels/de les fills/es. No obstant això, cada vegada resulta més freqüent trobar en els jutjats de família casos cronificats que recorren de manera constant al litigi per a resoldre la presa de decisions respecte dels/de les fills/es.

En finalitzar el curs, les persones que hi varen assistir varen destacar que la informació aportada per Albertí i Cano havia estat molt interessant i profitosa i varen coincidir en la necessitat de millorar la intervenció en processos d'alta conflictivitat familiar per a protegir i garantir els drets dels/de les menors que es veuen implicats en aquests casos.