Els primers alumnes beneficiaris de l'acord entre el COPIB i la Fundació per l’Esport completen la seva formació pràctica de psicologia esportiva

Publicat el 8 de Octubre de 2019

Els tres primers alumnes que ja han pogut beneficiar-se de l'acord de col·laboració entre el COPIB i la Fundació per l’Esport Balear, estan ja en possessió del certificat que acredita que han completat la seva formació pràctica de Psicologia esportiva al CTEIB (Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears).p

Durant tres mesos, de l'1 de març al 31 de maig, els alumnes han desenvolupat un programa curricular que combinava classes teòriques i pràctiques, assumint diferents casos d'esportistes per a la seva avaluació, diagnòstic i proposta d'intervenció per al conseqüent entrenament psicològic. En tot moment, el/la col·legiat/da ha comptat amb la supervisió de Carlos García Cerdà, psicòleg del Departament de Psicologia Esportiva del CTEIB, per a garantir en tot moment l'adequat i efectiu treball psicològic sobre l'esportista.

Cal recordar que el COPIB va aconseguir un acord de col·laboració amb la Fundació per l’Esport Balear amb l'objectiu d'oferir als professionals col·legiats i col·legiades l'oportunitat de desenvolupar pràctiques formatives externes curriculars i/o extracurriculars en l'àmbit de la Psicologia de l'Esport en l'organisme dependent del Govern de les Illes Balears.

Les pràctiques curriculars (no retribuïdes) estan integrades en el Pla de Formació anual del COPIB i tenen una durada trimestral. Durant aquest període, un màxim de tres col·legiats/des poden beneficiar-se del curs formatiu, nodrint-se d'una banda dels coneixements teòrics necessaris i completant l'aprenentatge amb pràctiques que permeten la formació integral del professional.

El Col·legi assigna per ordre d'inscripció al col·legiat/da que realitzarà la formació pràctica, prèvia comprovació que compleix els requisits necessaris per a dur-la a terme. El vocal de Psicologia de l'Esport i Activitat Física, Tòfol Villalonga, és el tutor acadèmic responsable del correcte desenvolupament del projecte formatiu i de la seva avaluació.