Els menors víctimes de violència de gènere no necessitaran el permís de l'agressor per rebre atenció psicològica

Publicat el 11 de Setembre de 2018

El passat 3 d'agost, el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret-llei de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, que modifica la Llei de Bases del Règim Local, la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i el Codi Civil i que afecta als procediments i a les implicacions de la labor dels psicòlegs en aquest àmbit.

En primer lloc, entre les noves mesures que contempla la normativa s'inclou una modificació en l'article 156 del Codi Civil perquè l'atenció i assistència psicològica als menors quedi fora del catàleg d'actes que requereixen una decisió comuna en l'exercici de la pàtria potestat, quan qualsevol dels progenitors sigui culpable en un procés penal per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre progenitor o dels fills i filles de tots dos. D'aquesta manera, a partir de l'aprovació d'aquest Reial Decret, els menors exposats a violència de gènere no requeriran el consentiment del progenitor condemnat o acusat per rebre atenció psicològica, havent tan sols de ser informat prèviament. Així mateix, si els menors tenen més de 16 anys serà necessari comptar amb el consentiment d'ells per poder prestar aquesta atenció psicològica.

Article complet: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7643&cat