El Senat aprova la Llei de Salut Pública que regularà la professió de Psicòleg General Sanitari

Publicat el 15 de Setembre de 2011

El Senat va aprovar dia 14 de setembre, i en el seu últim ple d'aquesta legislatura, el projecte de Llei General de Salut Pública que, entre altres aspectes, garanteix el dret a l'assistència sanitària pública de tots els ciutadans mitjançant la universalització del Sistema Nacional de Salut (SNS) i regula la professió de Psicòleg General Sanitari.

La norma passarà novament al Congrés dels Diputats, on la setmana vinent serà aprovada de forma definitiva.

Durant la tramitació en el Senat s'han presentat un total de 126 esmenes. Entre totes les que finalment s'han aprovat en aquesta Càmera, diversos grups han destacat precisament la importància de la regulació de la professió sanitària de Psicòleg Sanitari.

En concret, la llei estableix que tendran la consideració de professió sanitària titulada i regulada amb la denominació de Psicòleg General Sanitari aquells llicenciats/graduats en Psicologia quan desenvolupin la seva activitat professional per compte propi o aliena en el sector sanitari sempre que, a més de l'esmentat títol universitari, ostentin el títol oficial de Màster en Psicologia General Sanitària.

La seva tasca se centrarà en la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora de l'estat general de la seva salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitaris.

La necessitat de crear aquesta formació sanitària específica per als psicòlegs va quedar recollida en la Llei d'Economia Social, que establia un termini de dotze mesos des de la seva entrada en vigor per remetre a les Corts un projecte de llei que regulàs la seva activitat i definís les condicions d'accés a aquesta professió.

Després de la seva inclusió en aquesta llei, el Govern tendrà sis mesos des de la seva publicació en el BOE per establir les condicions generals a les quals s'ajustaran els plans d'estudis per a l'obtenció del citat Màster en Psicologia General i la planificació dels seus ensenyaments en l'àmbit de tot l'Estat.

Enllaç a l’Esmena de la llei de Salut Pública