El Govern renova el contracte amb el COPIB per a mantenir actiu el servei d'assistència psicològica a persones i familiars directes que han patit una situació traumàtica a Balears

Publicat el 16 de Abril de 2019

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears ha renovat el contracte amb el COPIB per a mantenir actiu el servei d'assistència psicològica a persones i familiars directes que han patit una situació traumàtica a les Illes Balears que ofereix el Collegi. El nou acord, dotat amb un import de 53.490,24 euros, amb IVA exempt, té una durada de 12 mesos, finalitzant el 14 de març de 2020.

Des del passat 13 de març de 2018, el COPIB ofereix un servei de postemergència per a parar esment psicològic en l'àmbit de la comunitat autònoma a persones i familiars directes que han patit una situació traumàtica amb resultat de mort, en l'abordatge de les seqüeles psicològiques que puguin derivar-se, especialment si són molt greus, amb l'objectiu de prevenir la seva cronificació.

Entre els supòsits que estan considerats com a causes traumàtiques de gran impacte s'inclouen assassinats i/o homicidis, suïcidis consumats, mort d'una víctima de violència de gènere i accidents traumàtics amb resultat de mort en general, amb especial incidència en menors d'edat, i desaparicions.

D'altra banda, i de manera excepcional, el servei atén aquelles persones que directament han estat causants d'una mort, quan aquesta s'hagi produït de manera fortuïta o no intencionada.