El Govern estudia un acord de col·laboració per finançar el servei d'assistència psicològica en emergències

Publicat el 19 de Març de 2014

La denúncia i la pressió exercida pel Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears en relació al restabliment del programa d’intervenció psicològica en emergències està donant els seus primers fruits. Hem tengut coneixement que – d’acord amb la informació apareguda al web del Govern - les conselleres d’Administracions Públiques i de Família i Serveis Socials, M. Núria Riera i Sandra Fernández, han signat un acord de col·laboració per finançar el servei d’assistència psicològica a víctimes d’emergències des del Servei d’Emergències 112. L’acord té per objecte formalitzar la coordinació entre ambdues conselleries per dur a terme la licitació i el cofinançament del contracte per a la prestació del suport psicològic a persones en situació d’emergències a les Illes Balears. Durant la signatura de l’acord, la consellera d’Administracions Públiques, M. Núria Riera, ha ressaltat que “s’estableix una partida suficient que garanteix que es pugui prestar el servei a les quatre illes, però la diferència principal i gran novetat és el caire social que li donam. A més de l’atenció momentània del psicòleg, es farà un seguiment posterior amb assessorament professional”. La consellera de Família i Serveis Socials, Sandra Fernández, ha detallat que “una comissió de seguiment valorarà si l’atenció psicològica puntual ha estat suficient o cal que continuï o s’ha de derivar el cas a altres serveis”.

112