El Govern autoritza una subvenció al COPIB per a finançar en 2019 el Servei de Suport Psicològic a Persones en Situació d'Emergència, Crisi i Catàstrofe

Publicat el 16 de Abril de 2019

El Consell de Govern celebrat el divendres 15 de febrer va acordar autoritzar una subvenció al COPIB per a contribuir a finançar en 2019 el cost derivat del Servei de Suport Psicològic a Persones en Situació d'Emergència, Crisi i Catàstrofe que presta el Col·legi a través del GIPEC IB, en el marc de la legislació sectorial vigent i en coordinació amb el Servei Públic d'Emergències (SEIB 112). La subvenció es va aprovar a proposta de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, responsable del citat servei.

D'acord amb el que preveu la Llei 17/2015, de 9 de juliol, el Sistema Nacional de Protecció Civil, la resposta immediata a les emergències de protecció civil inclou l'atenció sanitària, psicològica i social d'urgència, entre altres accions. La col·laboració entre el Govern dels Illes Balears i el COPIB s'emmarca en aquest context i en la protecció de la salut, del benestar psicològic i de la qualitat de vida de la població.

Per a la consecució d'aquests objectius, el COPIB ve col·laborant des de fa anys amb l'Administració de la Comunitat Autònoma, mitjançant diferents fórmules jurídiques, prestant serveis de suport psicològic a les persones que es troben en una situació d'emergència. Només en 2018, el Col·legi va realitzar un total de 293 intervencions d'assistència psicològica a través del SEIB 112.

Aquestes actuacions es varen dur a terme amb l'objectiu de mitigar en els afectats les conseqüències traumàtiques que es deriven per situacions; assessorar també la Direcció General d'Emergències i Interior sobre l'impacte psicosocial de les actuacions i disminuir els nivells d'estrès dels diferents cossos professionals que intervenen en una emergència.

L'actuació del GIPEC IB, integrat per professionals de la Psicologia especialitzats, té l'objectiu d'evitar que les persones involucrades en aquestes situacions sofreixin conseqüències addicionals a les ocasionades per l'episodi concret. Per aquest motiu, l'acord aprovat en Consell de Govern destaca que s'ha d'acollir favorablement, fomentar i subvencionar la intervenció voluntària d'aquests professionals de la Psicologia per mitjà del COPIB, sense perjudici de la necessària coordinació pública d'aquesta intervenció privada per mitjà dels serveis públics d'emergències.