El Govern aprova una declaració institucional en suport a la mediació familiar

Publicat el 6 de Febrer de 2018

Amb motiu del Dia Europeu de la Mediació, celebrat el diumenge 21 de gener, el Consell de Ministres, a proposta del ministre de Justícia, Rafael Catalá, va aprovar una Declaració institucional en suport a la mediació.

Mitjançant aquesta declaració, el Govern manifesta el seu compromís a realitzar les accions que siguin necessàries per impulsar la cultura de la mediació en l'àmbit familiar i expandir l'ús d'aquest instrument a l'àmbit civil i mercantil, seguint així el camí marcat pel Consell d'Europa.

L'Executiu es proposa continuar avançant per aconseguir una societat en la qual l'ús de la mediació com a via per a la resolució extrajudicial de conflictes en l'àmbit civil i mercantil tengui la màxima garantia i seguretat jurídiques i la seva implementació sigui el reflex de l'Estat de dret i dels principis democràtics de la nostra societat i el nostre ordenament. En aquest sentit, la declaració estableix la necessitat de fomentar un entorn que configuri la mediació com un mecanisme flexible, eficaç i eficient per a la millor resolució de les disputes de manera amistosa, sense perjudici de l'establert en l'article 24 de la Constitució, que reconeix a totes les persones el dret a la tutela judicial efectiva per part dels jutges i tribunals.

Llegeix el contingut de l'acord pel qual s'aprova la Declaració del Govern en suport de la mediació familiar a:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/acuerdo-aprueba-declaracion