El degà Javier Torres assisteix a la reunió del Comitè d'Ètica de Serveis Socials

Publicat el 15 de Maig de 2018

El degà Javier Torres va assistir a la nova reunió que el Comitè d'Ètica de Serveis Socials va celebrar el passat dijous 19 d'abril. La trobada tenia com a principal objectiu aprovar el Reglament intern i de funcionament del Comitè, que ha elaborat una ponència tècnica creada específicament a tal efecte. El text determinarà el funcionament d'aquest organisme col·legial d'assessorament, constituït l'octubre de 2017 i adscrit a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern balear.

Durant la reunió, també es va revisar l'esborrany de memòria d'activitats de l'any passat i es varen establir les prioritats per a 2018.

Javier Torres va assistir en representació del COPIB, que és membre del citat comitè al costat d'altres Institucions com el Col·legi de Metges, Col·legi Oficial d'Advocats de les Illes Balears, Col·legi d'Infermeria, Col·legi de Diplomats de Treball Social i Assistents Socials de les Illes, UIB, Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia, administracions insulars i institucions relacionades amb la xarxa de serveis socials d'atenció pública de la comunitat autònoma.

Cal recordar que el Comitè d'Ètica de Serveis Socials es va crear a l'empara de la Llei 4/2009 de l’11 de juny de Serveis Socials, com a òrgan col·legiat consultiu, interdisciplinari i independent d'assessorament, no vinculant a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Els seus objectius són sensibilitzar el personal de serveis i centres respecte la dimensió ètica en la pràctica que desenvolupen; garantir el dret de les persones al respecte a la seva personalitat, dignitat humana i intimitat, sense cap mena de discriminació i identificar, analitzar i avaluar els aspectes ètics de la pràctica social.