El COPIB va augmentar la seva presència en els mitjans de comunicació en 2018 contribuint a divulgar la psicologia

Publicat el 15 de Març de 2019

En 2018, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) va augmentar de manera significativa la seva presència en els mitjans de comunicació mantenint una evolució positiva respecte a 2017 i contribuint amb això a divulgar la Psicologia i el treball que realitza el col·lectiu professional de psicòlegs i psicòlogues de les Illes en diferents àmbits que poden redundar en un benefici per a la ciutadania.

Per a aconseguir-ho, el gabinet de comunicació del Col·legi manté canals de col·laboració directes amb els mitjans de comunicació escrits, audiovisuals i digitals de les Illes atenent -sempre que és possible- les seves peticions específiques i fent-los partícips (a través de notes informatives, comunicats de premsa i manifests) de tota la informació que genera la institució i que la Junta de Govern considera que pot ser d'interès per a la seva difusió ciutadana i per a afavorir un major coneixement de la Psicologia.

En concret, en l'exercici anterior el COPIB va emetre 215 notes informatives, comunicats i manifestsi va gestionar 175 peticions d'intervenció de professionals de la psicologiaper a difondre el treball col·legial tant de manera externa, en mitjans de comunicació, com de manera interna entre els col·legiats i les col·legiades, a través de les nostres xarxes i del nostre butlletí informatiu.

Així mateix, el Col·legi també ha mantingut comunicació externa amb les institucions (Govern, Consells, ajuntaments i òrgans dependents) per a informar sobre qüestions d'interès com l'obligatorietat de la col·legiació.

IMPACTE EN MITJANS

El conjunt de l'activitat informativa de l'any 2018 s'ha traduït, fins on s'ha pogut comptabilitzar, en un total aproximat de 354 impactesinformatius de notícies relacionades amb el COPIB distribuïts en premsa escrita i digital, ràdio i televisió. Cal destacar un augment de les peticions per a participar en programes de televisió i el seguiment a l'alça dels mitjans digitals. Les demandes de mitjans de comunicació que es dirigeixen al col·legi buscant l'opinió d'un professional per a completar i/o donar cos a les seves informacions es consolida.

Premsa escrita i diaris digitals 171
Manifests institucionals* 14
Ràdio 107
Televisió 39
Gestió reportatges/peticions independents 23
Xarxes socials Facebook + Twitter *
TOTAL IMPACTES COMPTABILITZATS 354

* Les xarxes socials també s'han fet eco de les informacions emeses pel COPIB. No es comptabilitzen.

COL·LABORACIONS REGULARS

El nombre de col·laboracions regulars amb mitjans de comunicació es manté respecte a l'any anterior. El COPIB continua col·laborant de manera regular amb la publicació escrita i digital ‘ Salut i Força’, segons acord de 2016. La publicació quinzenal dedica una pàgina per a divulgar les informacions que envia puntualment el Col·legi.

Des de 2017, el Col·legi col·labora també amb el programa d'IB3 Ràdio ‘Som grans’, abordant aspectes de la salut i la cura psicològica de la gent gran. En la mateixa línia, el COPIB col·labora de manera estable amb la sèrie de documentals de la nova temporada del programa d'IB3 TV ‘ Crònica Negra Balear’.

La Junta de Govern valora aquestes col·laboracions ja que contribueixen a mantenir una presència constant d'experts professionals en els canals de comunicació diaris i contribueixen a la difusió d'opinions autoritzades en temes d'actualitat.

ÀREES I TEMÀTIQUES DE DIVULGACIÓ PRIORITARIS

El treball de coordinació, redacció i enviament de comunicats de premsa, així com l'atenció i gestió de sol·licituds d'informació específica per part dels mitjans ha tractat sempre de cuidar la imatge del Col·legi, defensar als professionals de la Psicologia a les Illes i afavorir la projecció pública tant del COPIB, com de tot el col·lectiu donant visibilitat a la nostra gestió i afavorint que s'escolti la veu de professionals de la psicologia de les illes en situacions de rellevància pública.

Les àrees de la Psicologia que susciten un major interès mediàtic són la Psicologia d'Emergències, la Clínica, Igualtat i Gènere, Educativa, Addiccions i Social. Respecte als temes més demandats, destaquen els relacionats amb la salut mental (suïcidi, estrès, depressió), violència de gènere, violència entre iguals (assetjament escolar, bullying), fòbies, problemes de família, addiccions (alcohol, noves tecnologies, obsessió per la imatge), reinserció, emergències (desaparicions, dol…).

Sense cap dubte, la notícia que ha tingut major repercussió mediàtica a les Illes durant 2018 i que va dur com a conseqüència la cerca de reaccions i d'opinió especialitzada del professional de la Psicologia és la crisi de les inundacions que varen devastar Sant Llorenç i altres nuclis del Llevant de Mallorca. Cal remarcar que el treball realitzat pels professionals que integren el GIPEC IB 112 durant els 9 dies d'emergència va tenir una àmplia repercussió mediàtica a nivell local, nacional i internacional, reconeixent d'aquesta manera l'important paper del professional de la Psicologia en situacions de crisi.

Els principals mitjans locals (Diario de Mallorca, Última Hora, Ara Balears, IB3 Ràdio i Televisió, RNE, TVE, COPE, ONDA CERO, CANAL 4, diaris digitals…), mitjans nacionals (El País, El Mundo, La Sexta, Cuatro…) i també internacionals com Clarín (Argentina), varen recollir puntualment les impressions dels professionals desplaçats a la zona mitjançant declaracions, entrevistes i reportatges que varen servir per a deixar constància del gran treball realitzat pels membres del grup del COPIB durant tot els dies en què es va mantenir activat l'operatiu d'emergències.

El COPIBno ha deixat d'opinar sobre qüestions que han tengut una gran repercussió social, pronunciant-se per l'acte de ‘La Manada’; s'ha manifestat en defensa de la igualtat de gènere, expressant el seu malestar per la instrumentalització publicitària de la imatge i el cos femení i mostrant la seva condemna en els casos de violència masclista que han sacsejat a les Illes aquest any; defensant la professió expressant el seu malestar perquè les institucions amparen en edificis públics jornades de divulgació de pseudoteràpies; defensant a col·lectius vulnerables afectats per la problemàtica actual que embolica l'accés a l'habitatge; oferint la seva col·laboració per a garantir una adequada atenció dels immigrants que varen arribar a Mallorca procedents del buc Aquarius, i opinant sobre qüestions que han marcat l'agenda política en la comunitat autònoma, com la creació de l'Observatori per a la Igualtat, la iniciativa d'Educació per a prevenir la violència en l'esport; oferint col·laboració en el desenvolupament de la Llei de Memòria i Reconeixement democràtic; valorant l'aposta del Govern per incorporar al professional de la psicologia en els punts de trobada familiar, entre altres qüestions…

AGRAÏMENT

La Junta de Govern del COPIB vol agrair a tots/es els/les psicòlegs/psicòlogues que han intervingut en els mitjans de comunicació que han sol·licitat la col·laboració del COPIB no només per haver atès les necessitats d'informació del moment, sinó perquè la seva bona disposició contribueix a la divulgació i al prestigi del nostre col·lectiu professional.