El COPIB sol·licita la seva adhesió al Consell Municipal de Model de Ciutat

Publicat el 12 de Abril de 2019

El COPIB ha sol·licitat formalment la seva adhesió al Consell Municipal de Model de Ciutat, òrgan consultiu, d'assessorament i debat creat recentment per a definir el model de ciutat i el pla estratègic global per a Palma.

El COPIB considera que pot contribuir amb les seves aportacions i experiència al debat per a garantir el benestar ciutadà i ha remès al Consell Municipal de Model de Ciutat, presidit per Jaume Garau, la documentació acreditativa tal com preveu el reglament que regula el citat organisme dependent de l'Ajuntament de Palma.

En concret, al costat de la sol·licitud d'adhesió s'ha enviat també documentació relativa als programes d'ajuda a ciutadans en dificultat i serveis que el Col·legi té en marxa i que avalen la seva trajectòria i deixen veure l'interès de la institució col·legial per desenvolupar programes i activitats que defensen l'interès general de la ciutadania promocionant la seva salut mental i el seu benestar: servei de suport psicològic a persones en situació d'emergència a les Illes; servei de Suport i Intervenció psicològica després d'una situació d'emergència; programa d'assessorament i suport psicològic a menors víctimes de violència entre iguals; programa de sensibilització en la prevenció de la conducta suïcida en col·lectius vulnerables; programa d'Assistència Psicològica als professionals de ‘Sonrisa Médica’ que treballen en el context hospitalari d'atenció als menors hospitalitzats, entre altres accions centrades en prestar ajuda i suport psicològic a persones en dificultat.

A més del Col·legi, també han sol·licitat formar part del citat Consell altres entitats com Palma XXI, Arca, l'Obra Cultural Balear, el Cercle d'Economia de Mallorca, la Fundació Gadeso, la Fundació Emili Darder, la Fundació Gabriel Alomar, el Col·legi d'Arquitectes, European Anti Poverty i, Palma i Joves Arquitectes. Tots ells defensen el paper del nou òrgan assessor dependent de l’Ajuntament de Palma per a promoure el debat públic i independent dels períodes polítics sobre el model de ciutat que es vol per al futur en qüestions econòmiques, arquitectòniques, mediambientals i socials, entre d’altres. L'objectiu és que els organismes públics i entitats ciutadanes independents treballin de manera conjunta per a aconseguir un desenvolupament sostenible per a Palma a tots els nivells.