El COPIB s'adhereix al manifest del COLEF per a promoure una educació física de qualitat en el desenvolupament reglamentari de la LOMLOE

Publicat el 31 de Març de 2021

Els membres de la Junta de Govern del COPIB varen acordar el passat 22 de març a proposta del vocal de Psicologia Física i Esportiva, Tòfol Villalonga, adherir-se al manifest que advoca per una educació física de qualitat en el desenvolupament reglamentari de la LOMLOE. La decisió de donar suport a la petició promoguda pel Collegi d'Educadors Físics i Esportius (COLEF) es fonamenta en els beneficis psicològics provats que comporta la pràctica de l'activitat física i esportiva en totes les etapes evolutives dels/de les nins/es i adolescents, tal com queda recollit en l'argumentari que dona cos al manifest.

Entre altres beneficis, la pràctica de l'activitat física i de l'esport:

- millora l'autoestima.

- permet canalitzar l'energia i les emocions desagradables, reduint l'ansietat en funcionar com una bona tècnica de relaxació.

- ajuda a reiniciar el rellotge biològic i facilita que els menors mantinguin estables les seves rutines de vigília/son per la qual cosa prevé possibles alteracions del son.

- estimulen la concentració i per tant afavoreix la millora del rendiment acadèmic.

- contribueix a augmentar la producció de neurones i la connexió nerviosa entre elles, afavorint la capacitat d'aprenentatge.

- millora la confiança i ajuda a millorar les relacions familiars i socials.

- afavoreix el desenvolupament d'habilitats de dedicació, determinació, disciplina i adherència als objectius que es proposi.

- ajuda a reconèixer i aprendre on són els límits (les regles del joc) i les conseqüències de no respectar-les.

- prevé addiccions relacionades amb l'ús abusiu de dispositius electrònics.

El manifest complet pot consultar-se a través del següent enllaç: Manifiesto por una Educación Física de Calidad en el desarrollo reglamentario de la LOMLOE (consejo-colef.es)