El COPIB reivindica el bon tracte universal i respecte pels drets i la dignitat de les persones majors per prevenir el maltractament a la vellesa

Publicat el 15 de Juny de 2017

Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de Presa de Consciència de l'abús i maltractament a Gent Gran el dijous, 15 de juny, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) s'adhereix al manifest del Grup de Treball de Psicologia de l’Envelliment del Consell General de Col·legis Psicologia d'Espanya (COP) per reivindicar el bon tracte universal, el respecte pels drets i la dignitat de la gent gran, així com l'adopció de mesures que garanteixin i evitin qualsevol situació d'abús i maltractament que atempti contra els drets humans fonamentals en la vellesa.

L'Organització Mundial de la Salut estima que la població de majors de 60 anys representarà en el 2020 més del 20% de la població del Planeta i superarà els 1.200 milions de persones el 2025. Davant d'aquestes xifres, l'organisme internacional alerta que el maltractament dels grans és un problema social mundial que afecta la salut i els drets humans de milions de persones a tot el món i que mereix l'atenció de la comunitat internacional. De fet, es considera vigent i en procés encara d'implantació el Pla d'Acció Internacional de Madrid sobre l'Envelliment publicat arran de la Segona Assemblea Mundial sobre l'Envelliment celebrada a l’any 2002.

La Junta de Govern del COPIB recorda que aquest maltractament no sempre és evident, sinó que en moltes ocasions pot passar inadvertit i amagar-se darrere de comportaments negligents i d'abandonament que provoquen, de manera invisible i silenciosa, exclusió i fins i tot malaltia no només física, sinó també mental. Per aquest motiu el propi concepte de maltractament sobre els majors inclou no només els actes violents sobre aquestes persones, sinó que té en compte la manca de mesures apropiades per evitar-ho.

Els professionals de la psicologia balears defensen que és responsabilitat de tots afavorir la visualització d'aquest problema global i actuar per evitar-ho, en primer lloc, ajudant a les persones a destruir mites i a prendre consciència d'un problema del qual, si no es fa res, la població que ho pot arribar a patir serà cada vegada més nombrosa.

Per tot això, el Consell de Col·legis Oficials de Psicologia d'Espanya al qual s'adscriu el COPIB proposa estendre el bon tracte universal i promoure tot un seguit d'actuacions per afavorir el respecte dels drets i de la dignitat de les persones en la vellesa.

Manifest del Consejo General de la Psicología de España contra el maltractament a la vellesa