El COPIB reconverteix al format e-learning l'últim trimestre del Pla de Formació 2020

Publicat el 1 de Octubre de 2020

A causa de la situació d'excepcionalitat sorgida amb motiu del coronavirus COVID-19, la Junta de Govern del COPIB ha pres la decisió de reconvertir a la modalitat online l'últim trimestre del Pla de Formació 2020 amb l'objectiu de continuar afavorint l'aprenentatge continu i l'actualització de coneixements del col·lectiu professional de la Psicologia a les Illes Balears.

Si bé la decisió de renunciar al format presencial ha resultat difícil, la formació e-learning manté els paràmetres d'excel·lència i rigorositat de sempre, a més de presentar excel·lents avantatges d'accés i disponibilitat per a les persones que hi desitgen assistir, tal com s'ha pogut observar en els últims temps: permet compaginar treball, família i estudis; facilita l'accés sense desplaçaments; introdueix als/a les professionals en les noves tecnologies...

Amb aquesta finalitat, ja estan disponibles per a la seva consulta al web del Col·legi ( www.copib.es) els cursos amb els quals es reprendrà la formació a l'octubre, als quals s’hi sumaran noves propostes a mesura que finalitzi el procés de reconversió d'acord amb els professionals que impartiran la formació, prevalent el compromís que es compleixin els objectius del programa.

Els primers cursos que s'han programat són:

  • Dies 16 i 17 d'octubre: El dibuix com a tècnica de diagnòstica i d'intervenció. Docent: María Barbero de Granda, psicòloga (M-026525). Diplomada en Magisteri, especialitat Educació Especial, per la Facultat d'Educació de Valladolid (1991-1994)
  • Dia 24 d'octubre: Com gestionar el dol en el centre educatiu. Docent: Pablo Rodríguez González, psicòleg (B-02736)
  • Dia 11 de novembre: La compassió com a eina de cura i autocura. Docent: María Belén González Gragera, llicenciada en Medicina i Cirurgia (8879) .
  • Dia 13 de novembre: La intervenció dels/de les professionals de la Psicologia en els punts de trobada. Docent: Vanessa Albertí Campins, psicòloga (B-1529), i Estefanía Cano Ribas, psicòloga (B-01694)

 
Durant els pròxims dies s'actualitzaran al web la resta de cursos previstos fins a final d'any.

El COPIB desenvolupa de manera anual un Pla de Formació, l'objectiu del qual és afavorir l'aprenentatge continu i l'actualització de coneixements del col·lectiu professional de la Psicologia a les Illes Balears, afavorint el seu accés a les novetats que es produeixen en les diferents àrees de treball i propiciant un intercanvi d'experiències i coneixements amb experts en àrees i temàtiques específiques relatives a tots els camps d'estudi de la Psicologia.