El COPIB participa en l'elaboració d'un qüestionari per a afavorir la detecció d'explotació sexual de menors i adolescents

Publicat el 27 de Octubre de 2020

Ana Maria Madrid, vocal de Psicologia d'Igualtat i Gènere i vicesecretària de la Junta de Govern del COPIB, va assistir en representació del Col·legi en la reunió convocada pel grup d'Estudi sobre explotació sexual en la infància i l'adolescència promogut per l’IBDona i la UIB. Actualment, totes dues institucions col·laboren en la creació d'una eina que permeti detectar i valorar possibles riscs entorn de l'explotació sexual en menors i adolescents, i han sol·licitat la participació del COPIB i d'altres entitats professionals per a incorporar les seves aportacions amb l'objectiu d'ajudar a la prevenció i detecció dels casos des de diferents àmbits d'actuació.

En aquesta primera reunió, Beatriz Benavente, directora del projecte i psicòloga col·legida, va explicar a les persones assistents que l'eina que es pretén elaborar se centra exclusivament en la detecció i va exposar les principals conclusions i ítems que es desprenen dels primers qüestionaris realitzats, que s'adequaran i reforçaran amb les aportacions de les entitats col·laboradores.

La previsió és que una vegada que l'eina estigui elaborada, s'acompanyi d'una guia d'ús perquè tots/es els/les professionals dels diferents àmbits que la utilitzin tenguin un criteri únic d'actuació.

Així mateix, està prevista la creació de grups de treball per àmbits d'actuació (sanitari, educatiu...) que treballaran aspectes específics de cada àmbit en el qual el qüestionari es vagi a aplicar.

Cal destacar que l'estudi promogut per l’IBDona i la UIB neix de la necessitat de disposar d'una eina diagnòstica sobre la realitat dels casos d'explotació sexual en la infància i l'adolescència que es donen a Balears. Aquesta eina suposaria un instrument de valoració de nines, nins i adolescents a l'abast de tot professional en contacte amb menors, des de la consideració que la valoració del risc oferirà una visió més real de la gravetat del problema i per tant permetrà adoptar les mesures adequades segons la situació.