El COPIB participa en la reunió del Grup de Treball de Psicologia de l'Envelliment celebrada a Vitòria

Publicat el 5 de Setembre de 2019

La vocal de Psicologia de l'Envelliment i membre de la Junta de Govern del COPIB, Teresa Jáudenes, va assistir a la reunió convocada pel Grup de Treball de Psicologia de l'Envelliment del Consell General de Psicologia d'Espanya, que va reunir el passat 22 de juliol, al Campus d'Àlaba (Vitòria), als/a les representants de la citada àrea dels diferents Collegis Autonòmics.

Entre les principals qüestions que es varen abordar en la trobada, els/les representants dels diferents collegis professionals varen aprovar el memoràndum de la reunió que el Grup va celebrar a Alacant al novembre de 2018 i varen valorar la repercussió de les temàtiques referents a la Psicologia de l'Envelliment en el programa del V Congrés Nacional de Psicologia, que s'estava celebrant de manera parallela.

Així mateix, el coordinador del Grup i degà del Collegi Oficial de Psicologia de Castella i Lleó, Jaime Gutiérrez Rodríguez, va traslladar la decisió de suspendre les V Jornades de Psicologia de l'Envelliment, la celebració de les quals estava prevista en 2020, en no haver-se presentat cap candidatura. La trobada quedà així limitada a la reunió anual del Grup de Treball d'envelliment, que s'efectuarà a Madrid.

A més de posar en comú les diferents activitats i iniciatives realitzades pel Grup d'Envelliment dels diferents COPS, que es compartiran a través de Google Driveper a la seva consulta, les persones assistents varen debatre la importància de continuar promovent el reconeixement del/de la psicòleg/oga com a professional clau en el procés d'envelliment. En aquest sentit, es varen analitzar diferents propostes que aposten per tornar a impulsar estratègies de visualització del professional de la Psicologia en activitats en la comunitat.

Finalment, els responsables del Grup varen valorar també la repercussió dels diferents manifests emesos durant aquest any i varen acordar els COPS que lideraran els manifests pendents del 2019. La vocal d'envelliment de COPIB, Teresa Jáudenes, es va comprometre a coliderar conjuntament amb el COP Astúries el manifest del Dia Mundial de la persona Cuidadora (5 de novembre) i el del Dia Mundial de Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament en la Vellesa (15 de juny de 2020), amb el COP d'Extremadura.