El COPIB participa en la reunió del GEPIB

Publicat el 29 de Desembre de 2020

La sotssecretària i vocal de Psicologia d'Igualtat i Gènere del COPIB, Ana María Madrid, va assistir el passat 22 de desembre a la reunió del Grup d'Estudi de la Prostitució de les Illes Balears (GEPIB) amb l'objectiu de redimensionar l'estructura del grup, analitzar l'estat dels estudis que hi ha en marxa i concretar alguns temes que marcaran l'agenda de treball de 2021, com la realització de la II edició del curs Expert Universitari en Intervenció Social en tràfic de persones i prostitució de la UIB.

En la reunió, que va tenir lloc a través de videoconferència, hi varen participar també: Lluís Ballester, doctor en Sociologia i membre del GEPIB; Valentina Milano, professora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la UIB; Nina Parrón, en qualitat d'experta, Susana Ortega, treballadora social de l’IBDona, Agnès Redó, tècnica de l'Observatori d'Igualtat del Govern, així com representants de Metges del Món, Casal Petit i Creu Roja.

Entre els assumptes més destacats que s’hi varen abordar, es va acordar que l'Observatori de la Igualtat, creat pel Govern de les Illes Balears mitjançant Decret 1/2018, de 2 de febrer, liderarà juntament amb l’IBDona els temes que abordi el GEPIB. Així mateix, es va informar sobre la incorporació a l'organisme del doctor Lluís Ballester, en qualitat d'expert sobre temàtica de prostitució i de manera independent a la UIB, i d'Agnès Redó, com a tècnica.

En un altre ordre de temes, els representants de la UIB varen informar que es treballa en el finançament per a organitzar la segona edició del curs Expert universitari en Intervenció Social. Les persones assistents varen valorar de manera positiva el primer any de la formació, que va comptar amb 52 alumnes, i varen traslladar les seves propostes de millora en aspectes relacionats amb la coordinació dels ponents i les temàtiques que tractaran per a evitar solapaments i repeticions i afavorir un enfocament més participatiu.

Durant la reunió, també es va revisar l'estat en el qual es troben els diferents estudis impulsats per a conèixer la situació de la prostitució a les Illes i analitzar aspectes relacionats amb la matèria, com l'elaborat per l’IBDona. El document, ja presentat, s’està traduint al castellà i es planteja la possibilitat de presentar les seves conclusions en altres comunitats autònomes per poder arribar a un nombre de professionals més ampli.

Respecte a l'estudi sobre educació afectiva i sexual de l’Ajuntament de Calvià, que també ha presentat les seves conclusions, Lluís Ballester va assenyalar la possibilitat de crear un pla per a treballar els resultats obtinguts i que plantegen la necessitat d'ampliar l'educació afectiva i sexual en l'adolescència com una manera de prevenció de la prostitució. Ballester va explicar que per a aquesta finalitat es podria valorar treballar algunes línies estratègiques amb el COPIB en els pròxims mesos. A l'espera que es presenti una informació més concreta del projecte, la representant del COPIB va valorar la proposta de col·laboració de manera positiva.

Així mateix, es va acordar reivindicar davant la Conselleria d'Educació la necessitat d'incloure en el currículum acadèmic de manera transversal l'educació afectiva i sexual com a manera de prevenció de la prostitució, entre altres qüestions.

Finalment, Lourdes de la Cruz, representant de l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Palma va explicar que l'estudi que es duu a terme des de Cort exigeix una continuïtat, ja que a través de les 60 entrevistes que s'han realitzat a dones que exerceixen la prostitució s'han pogut detectar alguns factors que dificulten que dones que volen abandonar aquest món puguin fer-ho. La previsió és que les conclusions d'aquest estudi es presentin en els pròxims mesos.