El COPIB participa en la reunió de l'Àrea de Trànsit i Seguretat Viària

Publicat el 23 de Febrer de 2021

La vocal de Psicologia de Seguretat i Trànsit del COPIB, Francisca Bennàsar, va participar el passat 6 de febrer en la reunió de l'Àrea de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat, a la qual també hi estaven convocats els representants dels àmbits de la psicologia aeronàutica i marítima, juntament amb la Junta Directiva de la Divisió (escollida en 2018).

La trobada virtual va ser qualificada pels assistents com molt enriquidor i participativa, ja que va permetre posar en comú les estratègies desenvolupades pels vocals en cada Col·legi dins de cada grup, àrea o secció, tant durant el confinament com posteriorment. Així mateix, es varen revisar les accions duites a terme els últims mesos per l'Àrea, entre les quals destaquen les aportacions i les recomanacions realitzades en normativa de trànsit i nombroses reunions mantingudes per a un major reconeixement de l'especialització professional amb administracions, institucions, associacions empresarials dels àmbits terrestre (viari i ferroviari), marítim, aeronàutic; associacions de seguretat privada, de víctimes, d'usuaris (bicis, VMP…) i un llarg etcètera.

Els assistents varen revisar també els diferents enfocaments i projectes destinats a les diferents maneres de desplaçament (motos, micro-mobilitat…) i els grups d'edat especialment vulnerables: gent gran, infants, joves…. També es va subratllar la importància de reivindicar la participació de la psicologia en les propostes educatives i formatives relacionades amb aquests aspectes i en l'avaluació de les capacitats i aptituds. Un altre tema de debat va ser la necessitat d'avançar cap a una mobilitat més segura, sostenible, connectada i saludable per a ajudar a complir l'objectiu de l'OMS: Zero accidents.

Entre les línies d'acció de l'àrea que es varen fixar per als pròxims mesos es troba la inversió de majors esforços en la sensibilització i conscienciació dels usuaris, l'impuls de les accions formatives des dels Col·legis o la coordinació de grups de treball relacionats amb els diferents àmbits de mobilitat i intervenció dels professionals de la Psicologia del Trànsit i de la Seguretat, entre d’altres.